Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28  

Jegybanki elemző specializáció - Komplex vizsga információk a 2019/2020/1. félévre vonatkozóan

 

Vizsga típusa: szóbeli

Feladat: Az egyes tárgyak tételsorából 1-1 tétel szóban történő kifejtése

Szóbeli vizsga felkészülési idő: kb. 10-15 perc/tétel

Szóbeli vizsga felelési idő: kb. 10-15 perc/tétel

A vizsga során segédeszköz használata nem megengedett!

A komplex vizsga várható időpontja: a 2019/2020/1. félév vizsgaidőszakának utolsó hete (a pontos dátum a későbbiekben kerül kommunikálásra).

A komplex vizsga végső érdemjegyébe az egyes tárgyakból kapott értékelések azonos súllyal számítanak bele.

 

        I.            A monetáris politika elmélete és gyakorlata

 1. Az új-keynesi modell dióhéjban
 2. A monetáris politika céljai
 3. Monetáris rezsimek (árfolyam célkövetés, inflációs célkövetés)
 4. Inflációs célkövetés rugalmassága és alternatív rezsimek (rugalmasság növelése a válság alatt, múltfüggő rezsimek)
 5. A jegybank helye a pénzügyi rendszerben
 6. Monetáris politikai eszközök
 7. Devizatartalék és devizapiaci intervenció
 8. Monetáris politikai szabályok
 9. Optimális monetáris politika az új-keynesi modellben
 10. Jegybankfüggetlenség
 11. A monetáris transzmisszió elmélete és mérése
 12. Nemkonvencionális jegybanki eszközök és az eszközvásárlások transzmissziója
 13. A válságkezelés nemzetközi hatásai és a feltörekvő piaci monetáris politikai transzmisszió változása

 

      II.            Pénzügyi piacok elemzése

 1. A pénzpiacok fő funkciói és szerepük a monetáris transzmisszióban
 2. Hozamgörbe elméletek, hozam-várakozások a jegybanki gyakorlatban
 3. Az MNB hagyományos és nem hagyományos eszközei és piaci hatásuk
 4. Devizapiacok jellemzői és egyensúlyi árfolyam-becslések
 5. A hazai államadósság jellemzői, főbb adósságmutatók, fenntarthatóság
 6. Az államadósság-kezelési stratégia főbb mutatói és az ÁKK likviditáskezelése
 7. A hazai állampapírpiac főbb szegmensei, szereplői
 8. Az értékpapírtőzsde fő funkciói
 9. A hazai vállalatok tőzsdei finanszírozásának perspektívája
 10. Hitelminősítők módszertanának főbb jellemzői
 11. Magyarország kockázati megítélésének változásai az elmúlt 10 évben
 12. Külső egyensúlytalanság szerepe a 2008-as hazai válságban
 13. A hazai külső egyensúlytalanság korrekciója a válságot követően
 14. A devizatartalék-megfelelés mérőszámai, és a hazai megfelelés alakulása 2008-tól
 15. A nettó finanszírozási képesség különböző megközelítései

 

    III.            A bankrendszer szerepe a gazdaságban

 1. A banki mérleg felépítése, speciális banki kockázatok (Melyek az eszköz és a forrásoldal legfontosabb tételei a kereskedelmi bankoknál, és mik ezek főbb jellemzői? Mit jelent a hitelezési és a likviditási kockázat és hogyan mérhetjük ezeket? Milyen kockázatok voltak a válság előtt a magyar bankrendszerben?)
 2. A bankrendszer működési környezete (Mi a pénzügyi rendszer kapcsolata a reálgazdasággal? Hogyan definiálható és mit jelent a pénzügyi mélység? Mit jelent a bankrendszer prociklikussága? Milyen kategorizálása, szereplői és ármeghatározói vannak az ingatlanpiacnak? Hogyan hat a jegybanki kamatpolitika a bankokra? Milyen okai, következményei, kockázatai voltak a hazai devizahitelezésnek és milyen szabályozói lépések történtek a válság után?)
 3. Válságok, a „Nagy Válság” tanulságai (Miért vannak bankválságok? Milyen intézményi megoldások születtek a bankrohamok kezelésére? Hogyan működnek ezek? Mit jelent az originate and distribute modell? Hogyan működik, miért jó? Mit jelent a subprime hitelezés?)
 4. Bázel I-II-III. (Miről szólt a Bázel I-es szabályozás? Mik voltak a hiányosságai? Milyen változásokat hozott Bázel II a Bázel I-es szabályozáshoz képest? Milyen likviditási szabályokat vezettek be Bázel III-mal? Mik ezeknek a szabályoknak az erősségei, gyengeségei?
 5. Makroprudenciális politika (Mit jelent a makroprudenciális politika? Milyen típusú problémákat lehet kezelni vele? Hogyan kapcsolódik egymáshoz a monetáris politika és a makroprudenciális politika? Milyen adósságfék szabályok léteznek? Milyen esetben, és hogyan érdemes őket használni? A hazai makroprudenciális politika milyen eszközöket használ jelenleg, és milyen célból vezette be őket?)
 6. Mikroprudenciális felügyelet, fogyasztóvédelem (Melyek a magyar hitelintézeti szektor főbb jellemzői? Milyen főbb kockázatai vannak a hitelintézeteknek [Üzleti modell, Stratégia, Hitelkockázat, Működési kockázat, Likviditási kockázat, Compliance + AML]? Mi az MNB, mint pénzügyi felügyelet szerepe?)
 7. Stressztesztek (Milyen típusú stressztesztek vannak? Miket vizsgálunk a stressztesztekkel? Hogyan épül fel a szolvencia stresszteszt? Mi a különbség a szolvencia és a likviditási stresszteszt között a gyakorlatban?)
 8. Pénzügyi infrastruktúrák (Mi a pénzforgalom és a pénzügyi infrastruktúrák gazdasági szerepe és működése? Mi a pénzforgalommal és a pénzügyi infrastruktúrákkal kapcsolatos jegybanki szerepvállalás indoka és célja? Hogyan növelhető a pénzforgalom és a pénzügyi infrastruktúrák hatékonysága? Milyen kockázatokról beszélhetünk a pénzügyi infrastruktúrákkal kapcsolatban? Mi az MNB szerepe a pénzforgalomban?)
 9. Bankszanálás (Milyen folyamatok miatt került előtérbe? Mi a különbség a helyreállítás és a szanálás között? Mit takar a szanálási alap? Milyen szanálási eszközöket ismersz? Milyen esetben választandó a szanálás a felszámolással szemben?)
 10. FinTech (Mit takar a fogalom és milyen területei vannak? Milyen változásokat hoz és hozhat a FinTech? Kik lesznek a nyertesek? Milyen kockázatai vannak?)

   

       IV.            Modellezés a jegybanki gyakorlatban

  1. A DSGE modell
  2. Súrlódások DSGE modellekben
  3. DSGE és (S)VAR modellek viszonya
  4. Identifikáló megkötések SVAR modellekben
  5. Tőkeáttétel és adósság korlátok jelentősége a makroökonómiában
  6. A likviditási csapda és a tartós stagnálás makroökonómiája
  7. Állapotfüggő költségvetési multiplikátor
  8. Az MNB makrogazdasági előrejelző modelljének főbb tulajdonságai

   

  A komplex vizsga tételsorai letölthetők pdf formátumban is ezen a linken

   

   

  Utolsó frissítés: 2019.11.04.