Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28  

Nemzetközi gazdasági és pénzügyi intézmények

A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetközi gazdasági és pénzügyi intézmények
A tantárgy megnevezése (angolul):
International Economic And Financial Institutions

A tantárgy célja olyan átfogó ismeretek átadása, amely világos képet nyújt a II. világháború óta kialakult nemzetközi gazdasági-pénzügyi intézményrendszer működéséről, az érintett intézmé-nyek feladatköréről, azok változásáról és a szervezetek nemzetközi szabályozási rezsimben betöl-tött szerepéről. A félév során – többek között – az Európai Unió, a Nemzetközi Valutaalap, a nem-zetközi fejlesztésért és kereskedelemi szabályozásért felelős szervezetek kerülnek bemutatásra. A kurzus különösen nagy hangsúlyt fektet az aktualitásokra, így a 2007-ben kialakuló pénzügyi és gazdasági válságot indukáló intézményi hiányosságokra, továbbá a válság nyomán megvalósított intézményi reformokra. Emellett az euroövezet krízise és az IMF szerepvállalása kiemelt témakö-röket képeznek a félév tematikájában.

http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=22720&tanKod=4MNBNAV08M

Idősorok elemzése

A tantárgy megnevezése (magyarul): Idősorok elemzése
A tantárgy megnevezése (angolul):
Time Series Analysis

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az idősorok modellezésének főbb módszereivel. Az előadások ezen módszereket elméleti alapjait ismertetik, míg a gyakorlatok során ezeket a diákok valós idősorokon, ökonometriai-statisztikai programcsomagok segítségével maguk is alkalmazzák. A tananyag magában foglalja az egy- illetve többegyenletes idősoros modellek specifikálását, paraméterbecslését, és specifikációanalízisét. Az ezek során kapott eredményeket a hallgatók a félév végére pontosan tudják interpretálni, képesek javaslatokat tenni a paraméterbecslési eljárások módosítására, illetve a specifikáció megváltoztatására a modell illeszkedésének javítása érdekében.

http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=22720&tanKod=4MNBNAK01M

Utolsó frissítés: 2018.11.30.